Analysoi oppimista ja taitoja: oppimisanalytiikka

Erilaisten taitojen tietoinen kehittäminen ja niiden opettaminen vaikuttavasti on erilaisten selvitysten ja tutkimusten mukaan yhä suuremmassa roolissa yhteiskunnassa. Taitojen kehittymisen varmentaminen vaatii niiden systemaattista analysointia. Digikouluttaja tarjoaa taitojen kehittymisen varmentamiseksi oppimisanalytiikan koulutusta. Oppimisanalytiikan avulla saadaan tietoa kehittymisestä ja päästään analysoimaan erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Taitojen kehittymiseen liittyy monta ulottuvuutta, joita ei aina huomioida tarpeeksi. Yksi oleellinen ulottuvuus on yksilön uskomukset omista taidoista ja niiden kehittymispotentiaalista. Digikouluttaja tarjoaa innostavia ja vaikuttavia puheita taidoista, joiden avulla kuulijoiden huomio kiinnittyy pitkäksi aikaa omien ja muiden taitojen kehittämiseen.