Innosta ja motivoi: pelillisyys ja pelinteko

Pelillisyys on keino tehdä asioista motivoivia ja innostavia. Digikouluttajan koulutuksissa pelillisyys on läsnä osallistavina ja innostavina keinoina. Pelillisyys on erilaisten pelien, pelinteon ja pelillistämisen hyödyntämistä osana innostamista ja motivoimista.

Pelinteon koulutuksissa käydään läpi pelinteon menetelmiä, digitaalisia ja fyysisiä, pelimekaniikan keinoja ja opetellaan ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan pelejä. Digitaalisten pelien tekeminen voidaan aloittaa Scratchilla tai Unity-pelimoottorin valmiiden muokattavien pohjien avulla. Koulutuksesta saa mukaansa osaamisen ja innostumisen lisäksi valmiin yhdessä ideoidun minipeli-idean.

Pelillistämiskoulutuksissa käydään läpi erilaisia menetelmiä hyödyntää peleistä tuttujen elementtien hyödyntämiseen peleille ei-tyypillisessä ympäristössä. Koulutuksen aikana käydään kokeilemalla ja havainnoimailla läpi pelillistämiselle sopivia käyttökohteita.

Pelillistäminen sopii puheen teemaksi, samalla venytetään puheen rajoja, puheen osallistavat elementit tempaavat mukaansa ja aiheuttavat tunteita, asioiden pitkään muistamisen edellytyksiä.