Kehitä ajatteluasi: ohjelmointi ja ohjelmoinnillinen ajattelu

Ohjelmoinnillinen ajattelun innostavin ja motivoivin, jopa hyödyllisin, harjoittelutapa on ohjelmointi. Erilaisten laitteiden ja välineiden ohjelmointi visuaalisilla tai tekstipohjaisilla ohjelmointikielillä opettaa ohjelmoinnin lisäksi ajattelua, tutustuttaa koodin toimintaperiaatteisiin ja antaa meille välineen luoda hyödyllisiä apuvälineitä ja laitteita.

Micro:bit mikrokontrolleri on edullinen ja koukutteleva laite ohjelmoinnin opettelemiseen ja arkikeksintöjen luomiseen. Digikouluttajan koulutuksissa tutustutaan tämän laitteen ohjelmointiin ja jo lyhyessä ajassa luodaan omia keksintöjä ohjelmoimalla. Micro:bit sopii loistavasti myös e-tekstiilien aivoiksi. Oheiselle videolla esitellään laite. Yhteistyökumppanina laitehankinnoissa toimii konstipakki.

Opettajille suunnatuissa koulutuksissa harjoitellaan paljon käytännössä ja samalla sidotaan ohjelmointia ja ohjelmoinnillista ajattelua eri oppiaineiden käytäntöön. Koulutukset tarjoavat laajan näkökulman tutkimustiedosta kumpuaviin ohjelmoinnin opettamisen menetelmiin. Digikouluttajan selkänoja on aina akateeminen aiheesta tehty tutkimus, josta on koottu käytännössä toimivia menetelmiä.

Ohjelmointi ja ohjelmoinnillinen ajattelu – aiheet taipuvat innostaviksi puheiksi, jossa puhuja herättää aiheen eloon mukaansa tempaavilla arjen havainnoilla ja ohjaa kuulijan huomaamaan ohjelmoidun maailman ympärillämme.