Ole digisti taitava: Tekoäly

Digitaidot ovat työelämän ja nykyarjen perustaito. Digikouluttajan koulutuksissa digitaitojen eri ulottuvuudet ovat jatkuvasti läsnä. Digitaidot ovat laaja käsite, joten koulutuksissa tutustutaan kohderyhmän vaadittavaan osaamiseen ja tutustutaan keinoihin kehittää näitä. Digikouluttaja tuntee koulumaailman ja käyttää pohjana digitaidoille EU:n digcomp-määritelmiä ja Suomen Uudet lukutaidot osaamissuosituksia. Nämä linkitetään voimakkaasti teknologiaminäpystyvyyteen ja osaamisen kehittämisen keinoihin.

Osana opettajan digitaitoja on oppilaiden osallistaminen ja näiden taitojen systemaattinen opettaminen. Hektisessä opetusarjessa digitaidot karttuvat oppilaille parhaiten uusia näkökulmia ja oivalluksia arkisten tilanteiden keskelle tarjotessa. Digipedagogiikka on keino tuoda digitaalisen yhteiskunnan vaatimuksia osaksi opetusta. Koulutuksissa digipedagogiikka nähdään opetusosaamista ja omia taitoja laajempana kokonaisuutena.

Ole digisti taitava on myös puhe, joka oivalluttaa ja kiinnittää katseen arjen digi-ilmiöihin oppimista rikastuttavalla tavalla. Kaikki tämä tapahtuu tekniikkajargonia välttäen, energisellä ja innostavalla tavalla. Digikouluttaja tekee ja puhuu, mutta ennen kaikkea saa ihmiset puheella kehittämään omia ja muiden taitoja.

Tekoäly on keino luoda itse tekstiä tai rikastuttaa sitä, tehdä kuvia tai videoita. Kyky hyödyntää tekoälyä on oleellinen osa tulevaisuuden digitaitoja. Tekoäly-koulutuksissa perehdytään aiheeseen ja kokeillaan erilaisia oman työn kannalta käytännöllisiä esimerkkejä. Oppilaasi ja kollegasi jo hyödyntävät tekoälyä, aloita sinäkin.

Artikkeli: Kuinka käyttää sosiaalista mediaa koulutuksesi markkinointiin?

Intro tekoälyyn